Första besöket

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

forsta_besoketVid det första besöket träffar föräldrar och barn enhetens läkare. Den första kontakten är ett avspänt samtal i upp till två timmar om barnets livshistoria och utveckling från graviditeten och framåt. Det kan vara bra om man tar med sig eventuella dagboksanteckningar och friskar upp minnet lite före besöket men i övrigt behöver man inte komma särskilt förberedd. Om barnet haft tidigare kontakter med t ex barnmedicin, barnpsykiatrin eller logoped, vill barnpsykiatern gärna ta del av deras bedömningar.

FRÅGOR & SVAR
• Måste man förbereda sig?
• Får andra anhöriga vara med?
• Måste båda föräldrarna vara med?
• Bör barnet förberedas?