Vineland II

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

vinelandVineland II-intervjun är en fördjupande föräldraintervju som görs utan att barnet är med. Vineland II-intervjun fokuserar på hur barnet fungerar i vardagen här och nu. Tonvikten ligger på det adaptiva beteendet, d v s vad barnet gör. Barnet kanske inte alltid gör alla saker som det kan, och barnet kanske gör olika saker beroende på situation och plats. Intervjun varar i en till två timmar.
FRÅGOR & SVAR
• Får släkt/vänner vara med?