Psykologtestning

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

psykologtestPsykologtestningen görs för att kartlägga barnets allmänna utvecklingsnivå och begåvning. Barnet får under lekfulla förhållanden utföra olika uppgifter, som att lägga pussel, rita och lösa problem. Målet är att skapa sig en bild av hur barnet tänker och resonerar, hur det löser problem. Föräldrarna får vara med men bör inta en passiv hållning så att barnet kan visa allt det kan göra själv. Testet tar mellan en och två timmar att genomföra.

FRÅGOR & SVAR
• Hur aktiva får vi föräldrar vara?