Lekbedömning

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

lekbedomningUnder lekbedömningen utforskas barnets sätt och förmåga att kommunicera och samspela i olika leksituationer. Lekbedömningen, som videofilmas, kan pågå upp till en timme och genomförs i ett rum fyllt av leksaker. Föräldrarna får vara med, men deltar vanligen inte aktivt i leken. Från enheten deltar normalt sett två personer, en testledare och en som antecknar. Leken struktureras utifrån ADOS, ett internationellt använt autismdiagnostiskt observationsschema.

FRÅGOR & SVAR
• Vad händer om mitt barn inte agerar och beter sig som han eller hon brukar göra?