Förskoleobservation

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

foskoleobservationVid förskoleobservationen visar barnet hur samspelet och den fria leken fungerar i vardagsmiljön. Hur inordnar sig barnet efter rutiner, t ex vid matsituationer, påklädning m m? Det är inte ovanligt att barnet kan och gör saker på förskolan som det inte gör hemma, och tvärtom. Vid förskolebesöket ställs också frågor till förskolepersonalen. Föräldrarna behöver inte vara med under förskoleobservationen.

FRÅGOR & SVAR
• Hur gör ni för att undvika att “skylta” med att mitt barn utreds?
• Ska föräldrarna vara med?