Återlämningssamtal

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

aterlamningsamtalVid återlämningssamtalet träffar föräldrarna det utredande teamet från enheten och går igenom utredningsresultaten. Nu får man även tillfälle att diskutera och göra upp en plan om den behandling som barnet eventuellt kan behöva och hur man får tillgång till den hjälpen. Återlämningssamtalet tar en till två timmar.

FRÅGOR & SVAR
• Får andra anhöriga än föräldrar närvara?