Planeringssamtal

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

 

 

 

planeringssamtalOm utredningen visar att barnet har ett hjälpbehov åtföljs återlämningssamtalet i regel av ett planeringssamtal. Där deltar föräldrar, en medlem från det utredande teamet, förskolepersonal och eventuellt den resursansvariga vid kommunen. Syftet med planeringssamtalet är att förmedla barnets hjälpbehov till andra än familjen, och att diskutera och fastställa en plan för vad hjälpen ska bestå av.