ADHD

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet
Barn med ADHD har svårt med koncentrationen, att reglera sin aktivitetsnivå och kontrollera sina impulser. Små barn med ADHD kan ha mycket spring i benen och ha svårt att vara still. Många barn med ADHD har också svårt att kontrollera sitt humör och blir lätt arga. ADHD är ett utvecklingsrelaterat tillstånd vilket innebär att problemen förändras med åldern.

Läs mer på attention-riks.se