ADOS

AutismDiagnostiskt ObservationsSchema
ADOS är en lekfull observation av ett barns kommunikation och språk, sociala samspel, lek och fantasifulla användning av olika material. Observationen innehåller ett antal förutbestämda moment som presenteras på samma sätt varje gång. Man säger att ADOS är standardiserad. Det finns ADOS-moduler för olika åldrar och utvecklingsnivåer – från småbarn till vuxna, med eller utan talat språk.