Anamnes

Anamnes, eller sjukhistoria, är en sammanställning av information som är av vikt för utredningen av barnet. Anamnesen innehåller vanligen frågor om det aktuella problemet, uppgifter om eventuella tidigare sjukdomar, kroppsfunktioner och utveckling.