Aspergers syndrom

Aspergers syndrom liknar autism och utmärks av svårigheter med socialt samspel och begränsade intressen, aktiviteter och beteenden. Diagnosen ställs utifrån dessa beteendesvårigheter. Särdragen vid Aspergers syndrom framträder tidigt men i princip krävs att barnets språkutveckling och intellektuella utveckling inte är försenade i förhållande till jämnåriga. Diagnosen Aspergers syndrom ställs utifrån barnets beteendesvårigheter men anses bero på ett annorlunda tänkande och en annorlunda hjärnfunktion.

Läs mer på autismforum.se