Autism eller autistiskt syndrom

Autism kan ta sig många olika uttryck men innebär alltid svårigheter med socialt samspel, kommunikation och språk och begränsningar, ensidigheter och upprepningar i aktiviteter, intressen och beteende. Det är utifrån dessa beteenden som diagnosen ställs. Det är vanligt att barn med autism också är allmänt utvecklingsförsenade. Eftersom autismen påverkar flera viktiga utvecklingsområden kallar man det en genomgripande störning i utvecklingen. Autism är ofta medfött eller tidigt debuterande och hänger ihop med en annorlunda hjärnfunktion. Ett barn med autism brukar ha svårt att ta in och tolka information men även att själv uttrycka sig, och beteendet kan vara annorlunda och upprepande.

Läs mer på autismforum.se