Autismliknande tillstånd

Autismliknande tillstånd heter egentligen atypisk autism eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. Den diagnosen innebär svårigheter med och ett hjälpbehov när det gäller samma områden som vid autism och Aspergers syndrom, utan att diagnoskriterierna för dessa diagnoser till fullo uppfylls. Skillnaden kan vara att några av symtomen uppträder i en lite ovanlig form jämfört med hur det brukar vara vid autism. Det kan också vara så att det finns färre symtom än det ska inom ett område eller att det finns många symtom men som är något mildare än de brukar. Eller så kommer symtomen ”för sent” för att klassas som autism, där de ska uppträda före tre års ålder.

Läs mer på autismforum.se