Autismspektrumet

Autismspektrumet är ett samlingsnamn för autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Lorna Wing skapade detta begrepp och ville med detta betona likheterna mellan de olika diagnoserna, samtidigt som den här typen av problem tar sig många olika uttryck och förekommer i olika grad. I diagnosmanualerna och den vetenskapliga litteraturen använder man också begreppet genomgripande störning i utvecklingen.

Läs mer på autismforum.se