Diagnostisk klassifikation och manual

I en diagnostisk klassifikation eller manual hittar man de beskrivningar av och kriterier som definierar olika tillstånd och avgränsar dem från varandra (differentialdiagnoser).

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision) är det internationella klassifikationssystemet som ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO).

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision) är en diagnostisk manual som ges ut av de amerikanska psykiatrikernas riksförbund (American Psychiatric Association).

Båda ICD-10 och DSM-IV-TR finns översatta till svenska och används inom den svenska sjukvården.

Läs mer på: autismforum.se