Språkstörning

Språkstörning 
När ett barns huvudsakliga svårigheter handlar om språket, till exempel att utveckla sitt tal och/eller förstå tal, brukar man kalla det för en språkstörning. Barn med autism har oftast också svårigheter med språket men barn med språkstörning har inte de stora svårigheter med att samspela och inte så begränsade mönster i sitt beteende och sina aktiviteter och intressen som barn med autism har. Det finns olika sorters språkstörningar. En del barn är kraftigt försenade i sin talutveckling, andra kan ha andra svårigheter med talet, att sätta ihop meningar på ett korrekt sätt och med förståelsen av tal.

Läs mer på attention-riks.se