Utvecklingsförsening

Utvecklingsförsening är när ett barns allmänna utveckling går långsammare jämfört med barn i samma ålder. Den allmänna utvecklingen handlar om viktiga utvecklingsområden, som språk, lek, motorik, inlärning, vardagsfärdigheter m fl. Om förseningen är stor och tydlig talar man ibland om utvecklingsstörning. Det medicinska uttrycket för utvecklingsstörning är mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning.