Vineland II

Vineland II är en föräldraintervju som handlar om barnets vardagsfungerande inom områdena kommunikation, ADL, socialt samspel och motorik. Samma typ av frågor ställs till barnets förskola om barnet har fyllt 3 år.