Så här går en utredning till

forsta_besoketpil4lakarundersokningpil4vinelandpil4psykologtestpil4lekbedomningpil4foskoleobservationpil4aterlamningsamtalpil4planeringssamtal

Under en allsidig utvecklingsbedömning träffar vi barnet i olika miljöer för tester och observationer. Även närstående intervjuas, såsom föräldrar och förskolepersonal. Vi kartlägger bl a hur barnet kommunicerar med sin omgivning, hur språket används, hur koncentrerat barnet är och hur det tänker. Som stöd till våra egna kompetenser används internationellt erkända och etablerade frågeformulär. Utredningen resulterar i en noggrann beskrivning av barnets styrkor och svårigheter, som eventuellt kan sammanfattas i en diagnos. Med en diagnos får barnet och familjen rekommendationer och tillgång till hjälp som bäst gynnar barnets fortsatta utveckling.

FILM VISAR VÄGEN
Här kan ni i lugn och ro bekanta er med varje steg i processen. Länkarna undertill, eller i menyraden ovan, tar dig till utredningens olika steg. Rubrikerna länkar dig till korta filmer som beskriver våra möten med er på ett kortfattat och tydligt sätt. I anslutning till varje film finns även filmade svar på de vanligaste frågorna.

FRÅGOR & SVAR

• Hur lång tid tar en utredning?

• Kan man kontakta er mellan besöken?

• Har ni tystnadsplikt?

• Genomförs det någon provtagning?

• Får man ersättning från Försäkringskassan under utredningen?

• Kan man få språkhjälp av tolk?

• Vad händer när utredningen är klar?