Teamet

BUP Utvecklingspsykiatrisk enhet är en resurs inom Stockholms läns Barn- och ungdomspsykiatri som vänder sig till förskolebarn med generella och specifika utvecklingsproblem. Teamet erbjuder en allsidig utvecklingsbedömning som följer internationella rekommendationer. Utvecklingsbedömningen består bl a av tester och observationer av barnet samt intervjuer med föräldrar och förskolepersonal.

Barnets funktion kartläggs när det gäller kontakt och kommunikation, språk, koncentrationsförmåga, vardagsfungerande och tänkande. Syftet med utredningen är att förstå vad barnet behöver för stöd och hjälp för att utvecklas så bra som möjligt.